Thứ Sáu, 11 tháng 4, 2014

Sinh nhật Nguyệt Đình

 Từ trái sang phải Nguyễn Tâm Phúc, Nguyễn Tri Đạt và Trần Đại Vinh dưới gốc Mù U làng Kế Võ
 Nguyệt Đình và Trần Đại Vinh
 Nguyệt Đinh và Phong Sơn
 Nguyệt Đình và Anh Kế
 Phan Hữu Kính